Duettens-logo_small.jpg

Se

Duetten Styrelsen Fixardagar Dokument Vår parkering Kontakt

Tisdag 22 april 18.00

Plocka skräp

Rensa ogräs

Sopa grus

Bygga färdigt lekutrustning på gård 2

Kvällen avslutas med gemensam fika

Väl mött

 

 

 webmaster@duetten.se  Copyright 2014 Duettens Sanfällighet