Duettens-logo_small.jpg

Se

Duetten Styrelsen Fixardagar Dokument Vår parkering Kontakt

Vad skall jag lägga allt komposterbart i?

Kommunen tillhanda håller särskilda påsar

som du kan hämta på returpunkten.

Lägger du ditt matavfall i andra icke godkända påsar

får samfälligheten betala straffavgifter för detta. Som i

sin tur drabbar oss alla i form av förhöjda

kvartalsavgifter.

Vad man får kompostera

Allt matavfall som:

Kött- fisk- och skaldjursrester.

Grönsaks- och fruktrester.

Kaffefilter och tesump.

Småben från kött och fisk.

Äggskal

Mjöl, gryn och socker.

Blomrester (det ovan jord)

 

 webmaster@duetten.se  Copyright 2014 Duettens Sanfällighet