Duettens-logo_small.jpg

Se

Duetten Styrelsen Fixardagar Dokument Vår parkering Kontakt

Efter att ha ”misslyckats” med förortsområdet Navestad ville politikerna bygga ett nytt och bättre område. Området planerades in i harmoni med naturen och bebyggelsen blev blandad med både hyreshus, radhus, höghus och egnahem. Området stod klart i början av 1970-talet och många unga familjer flyttade in. Det var vanligt att familjerna hade invandrarbakgrund. Området blev barnrikt och 3 stora skolor byggdes.

 

Klockaretorpet ligger på historisk mark. Det är nära till Himmelstalundsområdet med dess fornminnen och hällristningar. I samband med att motorvägen byggdes gjordes arkeologiska fynd vilket visar på att området är intressant ur ett historiskt perspektiv.

 

Innan nuvarande bebyggelse kom till var stor del av området betesmark, skogs- och ängsmarker. Här låg två stora egendomar, Skälvs gård och Kullens gård. Kring de stora gårdarna låg många torp. Ett av torpen hette Klockaretorpet. Det låg någonstans mellan Gustaf Janzéns gata och Folkborgsvägen.

 

 

Gatunamnen

 

Gatorna i Klockaretorpet fick namn efter kända personer som betytt mycket för Norrköping. Detta för att ge hög status åt området. Eftersom vi bedömde att barnen skulle tycka det var roligast att arbeta med personerna, som givit namn till den gata de själva bodde på, finns inte samtliga gatunamn representerade i sammanställningen.

 

 

Axel Svartling levde mellan åren 1840 och 1918. Han kom från en smedsläkt i Östgöta bergsslag. Han började med att arbeta på en textilfabrik och blev senare disponent för Drags AB, arbetade politiskt och blev ledamot av andra kammaren, men avböjde att bli statsminister. Axel Svartling räknas till förgrundsmännen i Norrköpings kommunala och ekonomiska liv. Han fick Serafimerorden.

 

Axel Svartling hade sitt sommarställe vid Lida gård.

 

 

Frans Blom föddes år 1847 som en fattig torparpojke som senare blev dräng. Så småningom blev han en driftig affärsman och arbetade upp sig till försäljningschef. Frans Blom köpte en bogserbåt, bildade en lokal telefonförening och startade också upp Skeppsfourneringen i Norrköping. Tidigt kunde han köpa sig en egen bil. Han grundade ett hem för fattiga människor vid Norra Promenaden och överlämnade medel för underhållskostnader. Han var med och fattade beslut om att en järnväg skulle byggas ut till Arkösund.

 

 

Albert Engström var född 1869 och dog 1940. Som 15-åring kom han till Norrköping och bodde inackorderad i arbetarhem. Norrköping var hans skolstad mellan åren 1882-1888. Under sin tid i staden bodde han på Saltängen. Han skrev mycket om sin tid i Norrköping. Albert Engström var konstnär och författare. Han tog intryck av hamnkvarteren i Norrköping när han skapade sin figur Kolingen.

Läs mer här

 

 


 

 webmaster@duetten.se  Copyright 2014 Duettens Sanfällighet