Duettens-logo_small.jpg

Se

Duetten Styrelsen Fixardagar Dokument Vår parkering Kontakt

Torsten Fogelqvist, var född 1880 och uppvuxen i Hedvigs prästgård eftersom fadern var kyrkoherde i Hedvigs församling. Han studerade vid Uppsala universitet och blev senare politisk journalist på Dagens Nyheter. Torsten Fogelqvist arbetade också som lärare vid Brunnsviks folkhögskola där han senare blev rektor. Fogelqvist räknas som pionjär inom folkbildningen. Han var också kulturskribent och författare, hedersdoktor och invald i Svenska Akademien år 1931. Fogelqvist har skrivit mycket om Norrköping.

 

 

Emil Hedelius var kommunalråd i Norrköping. Han har donerat mycket pengar till Norrköpings stad samt även grundat ett barnhem som hette Hedeli Barnhem.

 

 

Gustaf Claeson var född 1856 i Kopparbergs församling. Han var en ledande arkitekt och är den som ritat Norrköpings rådhus (invigt år 1910). Andra byggnader som han skapat är Nordiska museet, Östermalmshallen, och många villor längs Strandvägen i Stockholm.

 

 

Carl Bergsten föddes 1879 i Norrköping. Hans far var läkare och familjen bodde vid 5-öresbron. Carl Bergsten utbildade sig till arkitekt och var elev till Gustaf Clason. Bergsten har haft stor betydelse för bebyggelsens utformande i Norrköping under seklets första decenium. Han har ritat S:t Olofsskolan, Lithografens stora fabrikskomplex och Strömsholmens restaurang. Han var med och byggde om Hörsalen 1913 och huvudarkitekt till Norrköpingsutställningen 1906. Han har också varit med och skapat Liljevalchs konsthall i Stockholm.

 

 

Karl Ward var född 1888. Han arbetade inom textilindustrin och kom med in i arbetarrörelsen. Han började läsa på Brunnsviks folkhögskola och utbildade sig så småningom till journalist och skrev politiska artiklar. Han blev medarbetare på Östergötlands folkblad 1911 och tidningens chefredaktör 1919. Han var även riksdagsman och invald i andra kammaren. Han var en inflytelserik kommunalman i Norrköping. Hans dotterson Lasse Södergren är i dag journalist på NT.

 

 

Wilhelm Wiberg var tryckeriarbetare på NT och faktor (föreståndare) för tryckeriavdelningen där. Han var skapare till en stor samling Norrköpingsbilder, omfattande reproduktioner, akvareller och oljemålningar han fotograferade gamla Norrköpingsmiljöer och samlade dessa och donerade 1916 alltsammans till museet. Han ville i bild bevara minnet av byggnader, stadsutsikter och folklivsscener från sin hemstad.

 

 

Hjalmar Lundgren var under åren 1913-1946 chef för stadsbiblioteket och museet vilka var belägna i Villa Swarts. Han kom att spela en stor roll i stadens kulturella liv. Vid sidan av sin tjänst utvecklade han ett omfattande författarskap ofta med anknytning till Östergötland och Norrköpings kulturminnen.

 

 

Matilda Ljungstedt föddes i Norrköping år 1864. Hon debuterade 1888 vid Kungliga Teatern, där hon sedan var verksam. Hon ”ägde en fyllig och välljudande mezzosopran, sjöng

intelligent och hade ett ädelt dramatiskt spel, något som gjorde henne högt uppburen som en av Operans bästa krafter.”

S.Lutteman (1977) Carvelid mfl (1997)

Källa: Vår plats på jorden

Ett temaarbete med

mellanstadiebarn på

Klockaretorpsskolan vt 2002

 

   webmaster@duetten.se  Copyright 2014 Duettens Sanfällighet