Duettens-logo_small.jpg

Se

Duetten Styrelsen Fixardagar Dokument Vår parkering Kontakt

Att bo i Duettens samfällighet

 

Att bo i Duettens samfällighet betyder att vi valt en annan boendeform än andra, såsom villa eller lägenhet. Detta innebär att vi ingår i en samfällighet som vi tillsammans ska sköta och göra det bästa av på alla sätt.

Vi har fria händer att tillsammans avgöra vad vi vill göra på våra gårdar. Detta ställer naturligtvis vissa krav på oss. Vi bör ju förbättra oss. Redan från starten av Duetten beslutade medlemmarna att man själva skulle förvalta sin gemensamma egendom. I så liten utsträckning som möjligt skulle man anlita entreprenader. Detta har föreningen hållit styvt på i alla år. Med den här principen tas en del av vår fritid i anspråk vid våra fixar-dagar. Men ger i gengäld en social samvaro som är till nytta. Och vi får vårt område så bra som vi vill ha det. Fixardagarna är nödvändiga; de ger information, gemensamt arbete och ett stort mått av social samvaro.

 

Duettens samfällighet var en av de första samfälligheterna som införde både källsortering och kompostering av våra sopor. Nu källsorteras sopor i hela kommunen. Vinsten av dessa åtgärder har varit lägre kostnader för sophämtning.

 

Den som har ”sopveckan” har ett stort ansvar. Soprummet skall hållas rent och snyggt, allt för vår egen trivsel. Smutsiga soprum skapar dålig lukt och drar till sig råttor.

 

För att allt arbete ska fungera fordras solidaritet. Alla hjälps åt för att hålla snyggt och rent, få en bra boendemiljö, hålla de gemensamma kostnaderna nere och för att få ett säkert och trivsamt område.

 

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

 

 webmaster@duetten.se  Copyright 2014 Duettens Sanfällighet