Duettens-logo_small.jpg

Se

Duetten Styrelsen Fixardagar Dokument Vår parkering Kontakt

 


Nya parkeringstillstånd

 

Under oktober månad kommer vi att byta ut alla parkeringstillstånd. Samtliga parkeringstillstånd av gammal typ kommer att bli ogiltiga och lämnas tillbaka vid utkvittering av det nya kortet. Du kommer att få besök av ditt gårdsombud och då kvitterar du ut ditt nya parkeringstillstånd.

 

OBS Från och med 1 november gäller inte ditt gamla tillstånd OBS.

 

Styrelsen har även beslutat att man kan få låna ett besökskort vid speciella tillfällen. Då är det du som medlem i föreningen som ansvarar för att våra parkeringsregler efterlevs.

 

Besökskortet ansöker du i första hand om

hos ditt gårdsombud.

Samtidigt vill vi påminna om att ställa in era bilar i garagen eftersom platserna inte räcker till.

Alla bilar som inte har ett giltigt P-tillstånd i framrutan påförs en kontrollavgift.

 

Det har även förekommit egna skrivna små lappar i bilarna dessa kommer inte att accepteras fortsättningsvis.

 

Du som av någon anledning inte har giltigt P-tillstånd anmäl det direkt till styrelsen EHG 6 så rättar vi till det. Placera ert P-tillstånd väl synligt i framrutan på er/besökande bil.

Lägg också märke till att det inte är tillåtet att parkera utanför markerad ruta då påförs en kontrollavgift även om det finns ett giltigt P-tillstånd.

Angående parkering och körning på våra gårdar så gäller det att ta det försiktigt. Kör sakta dvs det är krypfart som gäller och parkera inte i onödan på gårdarna.

Besökare som kör in och parkerar utan giltigt kort påförs en kontrollavgift omedelbart så det kan ju vara bra att upplysa dem om detta hänvisa istället till besöksparkeringen på andra sidan gatan.

Kontrollavgiften är för närvarande 400 kronor

Vänliga hälsningar

Duettens styrelse

 

 

 webmaster@duetten.se  Copyright 2014 Duettens Sanfällighet